• Công ty cổ phần

  Quà tặng truyền thông Việt Nam

 •  Hotline: 096 646 8386

  • Ngô Ngọc Lan - Sale Marketing

   0973 519 619 - 024 37 956 541/Ex109

   ngoclan.quatang@gmail.com

  • Nguyễn Thị Tuyền - Sale Marketing

   0968 138 440 - 024 37 956 541/Ex114

   nguyentuyen173@gmail.com

  • Nguyễn Hải Yến - Sale Marketing

   0968 165 638 - 024 37 956 541/Ex104

   haiyen1291@gmail.com

  • Vũ Thu Trang - Sale Marketing

   0968 166 420 - 024 37 956 541/Ex106

   trang148@gmail.com

  • Dương Trà My - Sale Marketing

   0968 138 364 - 024 37 956 541/Ex108

   thanglongkd06@gmail.com

 • Lên trên